Huyện Thống Nhất huy động trên 3.840 tỷ đồng xây dựng hạ tầng

1246
Thống Nhất huy động trên 3.840 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật
Thống Nhất huy động trên 3.840 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Theo UBND huyện Thống Nhất, từ năm 2015 đến nay, huyện đã huy động được trên 3.840 tỷ đồng từ các nguồn vốn để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện, gồm: ngân sách tỉnh đầu tư trực tiếp khoảng 349.5 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư khoảng 156.5 tỷ đồng, ngân sách huyện đầu tư trực tiếp khoảng 1.300 tỷ đồng và nhân dân đóng góp khoảng 55 tỷ đồng; ngoài ra ngân sách Trung ương trực tiếp đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện khoảng 1.979 tỷ đồng.

​Từ các nguồn vốn, huyện đã tập trung đầu tư nhựa hoá và bê tông hoá các tuyến đường giao thông, mạng lưới điện trung thế, hạ thế, cấp nước sạch, hệ thống thông tin liên lạc. Qua đó, đã đáp ứng những điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện.

Theo UBND Huyện Thống Nhất

Chia sẻ